Analýza médií

Monitoring Analýza médií dlhú dobu znamenala len počítanie článkov a hodnôt AVE, GRP, OTS a ďalších, len málo vypovedajúcich, hodnôt. Tieto metriky sú už dávno prekonané. Súčasné odborné doporučenia ako merať efektivitu PR sú obsiahnuté v Barcelonských princípoch. Metóda AVE bola už dávno v odborných kruhoch zamietnutá ako nevyhovujúca.

Naša analýza médií rešpektuje svetové trendy. Okrem hodnôt AVE, GRP a OTS počítame mediálny zásah, skutočný počet zobrazení, vplyv PR komunikácie na návštevnosť a biznis klienta, ROI a ďalšie zásadné faktory, ako sú vplyv na sociálnych sietiach, počet lajkov, komentárov a zdieľaní.Komplexný model mediálnej analýzy sa opiera o tím špičkových mediálnych analytikov na strane jednej a na pokročilú technológiu počítačového spracovanie dát a machine learning na strane druhej.

Výstupom je tak presná a ucelená analýza, ktorý nielen dáva reálny obraz mediálnej komunikácie zasadenej do kontextu ďalších udalostí, ale poskytuje dôležité "insighty" doplnené o vhľad analytika, ktorý popisuje javy, ktoré vplývajú na mediálny obraz.

Monitoring médií, s ktorým zvládnete každý deň viac.

Vyskúšať zdarma
Monitoring

...a desiatky ďalších tlačových hovorcov v stovkách firiem.


Dáta

  • 25 000 000+ článkov
  • Monitoring real-time
  • 6500+ sledovaných titulov
  • Napojenie