Menu

Analýza médií

Naša analýza médií rešpektuje svetové trendy v analýze merania a okrem hodnôt AVE, GRP a OTS počítame mediálny zásah, skutočný počet zhliadnutí, vplyv PR komunikácie na návštevnosť a business klienta, ROI a ďalšie zásadné faktory ako je vplyv na sociálne siete, počet like, komentárov a zdieľaní.

#

Mediálna analýza

Mediálna analýza je štruktúrovaným a prehľadným rozborom toho, aký obraz vytvárajú médiá o vašej značke, spoločnosti či problematike v stanovenom časovom úseku. Mapuje obsahovú, tematickú a časovú štruktúru mediálnej prezentácie počas stanoveného obdobia na zvolenej vzorke médií.

#

Presne ušitá len
pre vás

Mediálne analýzy sú vytvárané podľa individuálnych požiadaviek, je možné vyberať z desiatok posudzovaných kritérií, ktoré zodpovedajú štandardnej medzinárodnej metodike. Mediálne analýzy odhalia hlbšie súvislosti, upozornia na vývojové trendy, potvrdia, alebo vyvrátia hypotézy, poskytnú informácie kvantitatívneho i kvalitatívneho charakteru, uľahčia strategické rozhodovanie.

#

Špičkový tím
analytikov a pokročilé technológie

Komplexný model mediálnej analýzy sa opiera o tím špičkových mediálnych analytikov na strane jednej a na pokročilé technológie počítačového spracovania dát a o machine learning na strane druhej.

#

Prehľadne
a vo vašich farbách

Výstupom je prehľadná analýza, ktorá nie len popisuje reálny obraz mediálnej komunikácie zasadenej do kontextu ďalších udalostí, ale poskytuje dôležité „insighty” doplnené o vhľad analytika, popisujúceho javy, ktoré ovplyvnili mediálnu publicitu.
A to všetko vo vašich farbách a s vašim logom vo formáte, ktorý najviac oceníte.

#
Vyskúšať bezplatne
Vyskúšajte mediálne analýzy spracované presne pre vás.