Menu

Budujte aktívne vašu značku

S Monitorou preskúmate mediálny terén, určíte svoju cieľovú skupinu, identifikujete relevantných novinárov, vybudujte s nimi dobré vzťahy a zmeriate výsledky svojej práce. Vďaka tomu už neminiete peniaze na zbytočných PR aktivitách, ktoré nefungujú a nikdy fungovať nebudú.
Urobte si prieskum

Nájdite cieľovú skupinu svojich PR aktivít a vytvorte si zoznam autorov, ktorých tvorba súvisí s vašou značkou, alebo oblastí vášho podnikania. Nájdete ich v Medialiste, najväčšiej databáze českých a slovenských novinárov.

průzkumy
Identifikujte novinárov

Zoznam s vybranými novinármi si ľahko vyfiltrujete a rozdelíte na podskupiny, alebo konkrétnych autorov – napríklad podľa záujmu o vašu značku, vašu konkurenciu, alebo podľa toho, pre ktoré médiá najčastejšie píšu.

Buďte osobný

E-maily ľahko personalizujete pre konkrétnych novinárov, alebo pre vybranú skupinu. Osobnejšie správy fungujú lepšie, pretože ich príjemcovia nevnímajú ako spam.

sdělení2
kontakt
Vytvorte dobré vzťahy

Budovanie brandu nie je šprint, ale beh na dlhú trať. Namiesto šialeného PR tempa zvoľte pomalé pytačky s konkrétnymi autormi. Monitora vám umožní ich sledovanie na sociálnych sieťach. Zdieľaním a lajkováním ich práca im vráťte pozornosť, ktorú vám venovali, takže si vás všimnú aj nabudúce.

Všetko podrobte analýze a meraniu

Vďaka mediálnej analýze budete mať kontrolu nad tým, kde a v akých súvislostiach sa o vás píše a čo vám to reálne prináša. To vám pomôže s optimalizáciou komunikácie, posilnením toho, čo funguje a vyškrtnutím toho, čo nie.

Vyskúšať bezplatne
Budujte mediálny obraz vašej značky efektívnejšie.
Chceme do PR priniesť nástroje, ktoré umožnia presné cielenie a meranie vašej komunikácie a jej personalizáciu.
Tomáš Berger
CEO