Menu

Ako na PR v roku 2021

Nečakané spoločenské a ekonomické zvraty roku 2020 zamávali aj s tými najstabilnejším spoločnosťami. Bezprecedentná pandemická situácia priniesla zmeny, s ktorými sa lokálna aj svetová ekonomika bude ešte dlho vyrovnávať. Karty sú ale rozdané a my sa s nimi musíme naučiť hrať čo najlepšie. Je potrebné zmeniť uhol pohľadu, prijať situáciu a prenastaviť doterajšie marketingové a PR stratégie tak, aby naše podnikateľské snahy v budúcom roku priniesli ovocie aj v horizonte ďalších rokov.

Hoci má človek tendencie zostávať v dobre známych, zabehnutých štruktúrach, je na čase prehodnotiť situáciu. Buďte flexibilný, prijmite výzvy a naučte sa vyhovieť novým potrebám trhu. Investujte do dlhodobejšieho PR pre upevnenie vzťahov s existujúcimi zákazníkmi. Mobilizujte sily celého tímu, motivujte sa navzájom a nadchnite sa jasnou a premyslenou víziou, ktorá vás dovedie k úspechu.

Na čo sa teda v tomto roku sústrediť, aby naša externá komunikácia bola čo možno najefektívnejšie?

Budujte dôverný vzťah so svojimi zákazníkmi

Obdobie pandémie je náročné v mnohých ohľadoch, z ľudského hľadiska nás ale všetkých spája. Po ľudskej stránke sme si bližšie aj so svojimi zákazníkmi a je tak potrebné vytvárať dlhodobý vzťah založený na dôvere. Dajte svojim klientom pocit, že sú neoddeliteľnou súčasťou tímu a že sa sami podieľajú na tvorbe značky či produktu. Pochopenie a porozumenie vedie z dlhodobého hľadiska k silnejšej značke a lojalite zákazníkov, vďaka čomu na základe odporúčania môžete svoju klientelu ďalej rozširovať.

Premýšľajte v dlhodobom horizonte

Nezameriavajte sa na krátkodobé ciele. Hľaďte do budúcnosti a budujte tak i svoju marketingovú a PR stratégiu. Blízka budúcnosť je neistá a je teda potrebné so zákazníkmi vytvárať dlhodobý osobný vzťah. Nebojte sa udržať rozpočet a investovať do budovania dlhodobej komunikácie nielen s komunitou zákazníkov, ale aj v rámci vnútornej infraštruktúry firmy a s ďalšími subjektmi naprieč trhom. Pri komunikácii so zákazníkom dbajte na osobný a jednotný tón, pracujte na zlepšení komunikácie na sociálnych sieťach a na ďalších komunikačných kanáloch. Venujte veľkú pozornosť ich monitoringu pre intenzívnu spätnú väzbu.

 

Poučte sa z vlastných chýb

Pre vytvorenie úspešnej stratégie podrobne zmapujte a zhodnoťte všetky svoje podnikateľské kroky z roku 2020. Čo sa vám podarilo a čo by ste naopak mohli zlepšiť? Pozrite sa, ako si stála vaša konkurencia a akým chybám sa oproti vám vyvarovala. Buďte k sebe kritickí. Všetko zhodnoťte z pohľadu súčasných ekonomických vízií a podľa toho nastavte novú stratégiu, ktorá by mohla v budúcom roku obstáť.

Vymedzením negatív k lepším výsledkom

Zhodnotenie úspechov je dôležité – nezabúdajte však aj na slabé stránky značky a vonkajšie hrozby, ktoré vašu budúcnosť zneisťujú. Ak si tieto negatíva pomenujete, môžete začať hľadať zmysluplná riešenie ako im predchádzať, alebo ich spätne kompenzovať. Vypracujte presne štruktúrované obsahové piliere, ktoré vám pomôžu problémy vyriešiť.

Dajte zelenú digitalizácii

Marketingoví odborníci sa zhodujú, že rok 2021 bude obdobím transformácie a nových možností online marketingu. Aj napriek precíznej údržbe existujúcich sociálnych kanálov tak venujte dostatok pozornosti nastupujúcim trendom. Využite to, že sa zákazníci v minulom roku naučili komunikovať cez online platformy a využite ich na vlastné účely. Ak to koncepcia vašej značky umožňuje, sprostredkujte svojim klientom ako bonus nové zážitky napríklad pomocou AR aplikácií pre mobilné telefóny, alebo zvoľte akékoľvek iné nástroje na posilnenie interakcie s vaším produktom. Buďte hraví a nebojte sa výziev – zákazník to ocení.

Pandemická situácia priniesla neistoty vo všetkých odvetviach a budúci vývoj môžeme len odhadovať. Prináša však aj nové poznatky o zákazníkoch a ich potrebách, ktoré len čakajú na správne uchopenie. Pozrite sa na svoju značku z inej perspektívy a vstúpte do roku 2021 s progresívnou stratégiou!