Menu

Ako sociálne siete zmenili PR

Sociálne siete a public relations sú v súčasnosti nenahraditeľnými zložkami tvoriacimi komunikáciu značiek. Mali by sa tieto dve oddelenia spojiť v jedno? Či už sa ich chystáte integrovať, alebo pripravujete ich blízku spoluprácu, prečítajte si naše tipy, ako ich skombinovať, aby z toho mala vaša spoločnosť čo najväčší prospech.

Odbor public relations sa neustále mení – a s ním aj potrebné znalosti, schopnosti a nástroje. Najväčší vplyv na PR mal však príchod sociálnych sietí. Tento nový druh médií raz a navždy zmenil spôsob, akým zdieľame a propagujeme novinky a príbehy.

PR profesionáli dnes musia dennodenne bojovať s niekedy nekončiacim prílivom správ a príspevkov na sociálnych sieťach. Obidva odbory pritom musia byť neustále v strehu a pripravené na prípadnú krízu, ktorá môže vzplanúť z pôvodne nenápadnej zákazníckej sťažnosti. Vždy je preto na mieste krízový plán, ktorý spoločnosť na nepríjemnú situáciu pripraví.

Ako do seba zapadajú sociálne médiá a PR? 

S nárastom marketingu na sociálnych sieťach, si začínajú niektorí PR odborníci uvedomovať, že medzi týmito dvoma disciplínami existuje prirodzené spojenie. Obe sú totiž založené na komunikácii, sociálne siete navyše zosilňujú dosah PR – umožňujú mu rýchlejšie a účinnejšie zasiahnuť väčšie množstvo ľudí.

Príkladom môžu byť tlačové vyhlásenia, ktorá sa prostredníctvom sociálnych sietí dostanú k rôznym skupinám publika. Predtým smerovalo PR len na „vyvolené“ skupiny ľudí, napríklad na investorov. S príchodom sociálnych sietí vznikla možnosť oslovovať a zapájať aj širšie publikum.

PR na sociálnych sieťach umožní vašej značke vybudovať osobnejší vzťah so zákazníkmi, navyše budete pôsobiť dostupnejším dojmom. PR odborníci budú pri písaní príspevku doslova vo svojom živle. Vedia totiž, ako do komunikácie zapojiť influencerov, prostredníctvom ktorých sa dá dostať do povedomia produkt, ktorý vaša značka propaguje. Vedia tiež budovať vzťahy so zákazníkmi, z ktorých môže vaša spoločnosť v budúcnosti vyťažiť.

Ako prepojiť PR a sociálne siete?

V niektorých organizáciách tieto oddelenia spolupracujú, v iných firmách naopak pracujú nezávisle na sebe. Ako ich prepojiť, aby ich spolupráca prinášala tie správne výsledky?

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že všetka komunikácia vašej značky by mala pôsobiť dojmom, že pochádza z jednej organizácie. Niekedy sa totiž stáva, že obe oddelenia komunikujú rovnakú tému, každé ale iným spôsobom, čo môže byť pre publikum mätúce. Hneď na začiatku si preto vytvorte stratégiu, ktorá zjednotí oddelenia PR a sociálnych sietí. Z ich blízkej spolupráce môže vyťažiť celá spoločnosť, pretože komunikácia bude pôsobiť súdržnejšie a jednotnejšie.

  1. Zákazníci: Tím sociálnych sietí má veľmi blízko k zákazníkom, takže má aj prehľad o tom, aké formy komunikácie a propagácie pre vašu značku fungujú. Vďaka tomu ponúka zaujímavý vhľad pre PR odborníkov, ktorí môžu na sociálnych sieťach hľadať spätnú väzbu, alebo užívateľskú generated content (obsah tvorený návštevníkmi webu), ktorý by sa hodil pre ďalšie firemné kampane.
  1. Etika: Ako značka rozhodne nechcete znieť nemiestne, alebo dokonca bezcitne. Zapojte do komunikácie oddelenia Public Relations, od ktorého môžete získať dôležitú spätnú väzbu ohľadom tónu vašich oznámení. PR profesionáli majú z praxe vytvorený zmysel pre to, aký obsah je vhodný a je v súlade s firemnými hodnotami. S ich pomocou môže tím sociálnych sietí vytvoriť komunikáciu, ktorá sa zhoduje s ďalšími aktivitami spoločnosti.
  1. Zdieľanie: Do tlačových správ automaticky zahŕňajte odkazy na firemné sociálne siete. Umožníte tým reportérom a publiku, aby sa s vami v prípade potreby rýchlo a jednoducho spojili.
  1. Krízová komunikácia: Aby sa vašej značke darilo aj naďalej, je kľúčové, aby sa v prípade akejkoľvek krízovej udalosti spojili tímy PR a sociálnych sietí a spoločne koordinovali svoje ďalšie výstupy. Tím sociálnych sietí je niekedy prvý, kto vie o vznikajúcej kríze, takže môže včas upozorniť PR oddelenia, ktoré mu pomôže vytvoriť vhodnú odpoveď.
  1. Monitoring sociálnych sietí: Takzvané sociálne načúvanie (social listening), o ktorom sme nedávno písali v tomto článku, by odteraz malo byť neoddeliteľnou súčasťou akčného plánu vášho PR oddelenia. Monitoring sociálnych sietí mu totiž umožňuje lepšie pochopiť, ako ľudia prijímajú rôzne oznámenia, a či na ne reagujú priaznivo. Prostredníctvom tejto aktivity môžete tiež sledovať, ako sa vaša spoločnosť spamätáva z prípadnej krízovej udalosti.

Sociálne PR

Neoddeľujte od seba PR oddelenia a sieťarov, namiesto toho praktikujte „sociálne PR“. Možno sa nakoniec rozhodnete tieto dva tímy spojiť v jeden, alebo im umožníte viac spolupracovať.