Menu

Ako vytvoriť stratégiu pre sociálne siete?

Sociálne siete ovplyvňujú náš každodenný život. Utvára sa na nich, čo si myslíme, o čom hovoríme, a akým informáciám dávame význam. Používatelia sa preťahujú o Followerov, porovnávajú sa podľa počtu lajkov, komentárov a zdieľanie. Aké príležitosti a nástrahy na vás čakajú v online priestore?

Bez jasne nastavenej vízie len ťažko dosiahneme vytúžený cieľ. To platí aj pre sebaprezentáciu na sociálnych sieťach. Vždy musíme vedieť, čo robíme, prečo to robíme a čoho tým chceme dosiahnuť.

Väčšina z vás má obchodnú stratégiu, ale už menej firiem dáva rovnaký dôraz aj na social media stratégiu . Na tú by však v dnešnej dobe, keď sa čoraz viac záležitostí presúva na sociálne siete, nemalo zabúdať. Inak sa ľahko môže stať, že síce budete vyrábať skvelé veci, ale nikto o nich nebude vedieť.

Pri tvorbe komunikačnej stratégie, by ste mali odpovedať na štvoricu otázok:

 • Ako fungujeme teraz? (Analýza)
 • Čo potrebujeme dosiahnuť? (Ciele)
 • Ako to dosiahneme? (Stratégia)
 • Ako to budeme merať? (Vyhodnotenie)

Mnoho firiem nemá vôbec žiadnu stratégiu

Na začiatok je nutné si uvedomiť, že každá spoločnosť je iná, a potrebuje inú stratégiu. Nie je možné opisovať od ostatných hráčov na trhu. Vašej spoločnosti by totiž ich úspešná stratégia nemusela priniesť nič. Každá spoločnosť má svoje vlastné individuálne ciele, možnosti a potreby, na základe ktorých vytvára stratégiu.

Mnoho firiem žiadnu stratégiu nemá, alebo ju má len veľmi nekonkrétne definovanú. Ak je to aj váš prípad, ničoho sa nebojte a vrhnite sa do prvého kroku – analýzy. Tá by mala predchádzať zavádzaniu akýchkoľvek zmien. Sadnite si a zistite, ako si stojíte. Aké sú Vaše slabé a silné miesta? Nebojte sa ísť do hĺbky, možno narazíte na nečakaný problém, či naopak zistíte, že si stojíte lepšie, než ste si mysleli.

Než začnete s analýzou, povedzte si, čo potrebujete, a za akým cieľom ju robíte. Máte napríklad publikum na sociálnych sieťach, ktoré sa Vám nedarí osloviť? Alebo sa chcete začať viac orientovať na vizuálny obsah? Urobte si z toho cieľ.

TIP: Zaujíma Vás, ako si Vaša značka stojí medzi ľuďmi? Urobte si prieskum. Nemusí ísť o veľký nákladný výskum. Stačí sa opýtať na pár otázok medzi Vašimi klientmi či niekoľkých ľudí na ulici. Na základe takéhoto pilotného výskumu sa môžete rozhodnúť, či chcete investovať do nákladného prieskumu, alebo ste už získali odpovede na svoje otázky.

Aké sú Vaše ciele?

Pri vytýčení cieľov majte na pamäti, že by mali byť jasne a presne nadefinované:
 • S – špecifické (specific)
 • M – merateľné (measurable)
 • A – dosiahnuteľné (achievable)
 • R – relevantné (relevant)
 • T – časovo ohraničené (time framed)

Ciele by mali byť špecifické, teda jasne zacielené na to, čo chceme získať / zistiť. Tiež by mala existovať možnosť výsledky merať. Je možné k tomu využiť rôzne metriky či monitorovacie nástroje. Dobrou metrikou je meranie zapojenia ľudí do interakcie, kedy vyfiltruje fanúšikov, ktorých naozaj zaujíma obsah zdieľaný danou spoločnosťou.

TIP: Monitora vie zachytiť, o čom ľudia komunikujú, čo hovoria o vás a o vašej konkurencii, čo konkurencii funguje a čo naopak nie, a tiež to, aké témy sa v mediálnom priestore vášho odboru riešia. Prečítajte si  viac o monitoringu sociálnych sietí a aplikácii Social Monitora.

Dobre vytýčený cieľ je dosiahnuteľný. Je dôležité priebežne sledovať, ako sa nám darí vytýčenú stratégiu napĺňať a nebáť sa prípadne do nej zasiahnuť a lepšie definovať cieľ na základe priebežných výsledkov.

Dôležité je myslieť aj na relevantnosť cieľov. Tie by mali zodpovedať tomu, čomu sa spoločnosť venuje, a čo pomôže v jej raste. Pre vyhodnotenie úspešnosti kampane je dôležité ju mať časovo vymedzenou a mať jasne stanovené termíny, v ktorých si zrekapitulujeme doterajší priebeh.

“Vďaka sociálnym médiám má človek inšpiráciu neustále pred očami. Predtým sa komunikácia odohrávala primárne v tradičných médiách a človek musel inšpiráciu viac hľadať, pretože aj keď sledoval tradičné médiá, tak si ich nemohol prispôsobovať ako sociálne siete dnes. Väčšina ľudí z PR využíva svoje sociálne siete profesionálne, má ich prispôsobené a sleduje inšpiratívne značky. ” 
Filip Hrubý , vedúci externej komunikácie Česká spořitelna

Zaostrené na stratégiu

Keď sa bližšie pozrieme na samotnú stratégiu, tak by sme mali byť schopní odpovedať na nasledujúce otázky:
 • Aké sociálne siete budeme používať?
 • Kto za ne bude zodpovedný?
 • Aký obsah na ne budeme dávať?
 • Aké pravidlá nastavíme?
 • Koľko vyčleníme peňazí, času a ľudí?
 • Čo budeme riešiť externe?
 • Aké nástroje budeme používať?
 • Čo budeme vyhodnocovať?

Pri výbere sociálnej siete, ktorú budeme používať, by sme mali mať na mysli predovšetkým cieľovú skupinu, ktorú potrebujeme osloviť. Facebook používa široké spektrum ľudí, na LinkedIn sa môžeme stretnúť napríklad s obchodnými partnermi a na Instagrame zacieliť na mladých ľudí. Dôležité je si tiež uvedomiť, či máme dostatok obsahu, ktorý by sme mohli zdieľať na jednotlivé sociálne siete. Instagram či YouTube sú orientované skôr vizuálne, Twitter, Facebook a LinkedIn skôr uvítajú textové príspevky.

Pokiaľ chcete mať kvalitné sociálne siete, je dôležité byť pripravení do nich investovať. Finančná otázka sa netýka len platených kampaní, ale mali by ste do nej zahrnúť aj platy zamestnancov spravujúcich sociálne siete, externé spoločnosti, alebo programy, ktoré využívate. Môžete využívať napríklad analytické nástroje, medzi ktoré patrí aj naša Social Monitora, alebo pomocníkov s vytváraním obsahu (naplánovanie príspevkov, publikačné plány).

Na vyhodnotenie kampane najlepšie poslúži už spomínané množstvo zapojených ľudí do interakcie. Kvalitný fanúšik interaguje so zdieľaným obsahom, pomáha ho šíriť ďalej, hovorí o danej značke. Nejde teda o to, koľko má naša stránka fanúšikov stránky, ale zaujímajú nás najmä tí, ktorí komentujú, lajkujú príspevky, pozrú publikované video a v ideálnom prípade sa aj prekliknú na web a stanú sa našimi zákazníkmi.

Sociálne siete sú neoddeliteľnou súčasťou dnešnej doby

Vytvoriť úspešný profil na sociálnej sieti nie je jednoduchá úloha. Avšak v súčasnej dobe sú sociálne siete neustále s nami na obrazovkách našich mobilných telefónov, počítačov či tabletov. Nie je preto možné ich opomínať v komunikácii so zákazníkmi. Používajte ich, učte sa s nimi, analyzujte ich a optimalizujte vašu komunikáciu. 

TIP: Niektoré firmy spolupracujú s influencermi, aby rozšírili povedomie o svojej značke. Ak hľadáte influencera, pozrite sa medzi Vašich zákazníkov. Nie je medzi nimi niekto vplyvný, kto by propagoval vašu značku “skutočne” a mal k nej pozitívny vzťah? V aplikácii Monitora sa môžete pozrieť na influence score, teda dosah jednotlivých ľudí

Vyskúšať zadarmo
Viete, ako si stojí vaše sociálne siete?
Vyskúšajte náš monitoring na 2 týždne zdarma