Menu

PR trendy pre rok 2022

Január býva obdobím, kedy sa obzeráme za uplynulým rokom. Bilancujeme a hodnotíme, čo sa podarilo a čo treba naopak zmeniť. Zároveň je to ten pravý čas zamyslieť sa nad tým, akým smerom sa v novom roku ďalej posúvať. Poďme sa pozrieť na nové trendy v oblasti PR, na ktoré by sme v roku 2022 rozhodne nemali zabúdať!

Už žiadne PR stratégie bez podrobných dát, analýz a reportov!

Ešte nedávno takmer neexistovali dostupné nástroje na analýzu dát. To je dôvodom, prečo hodnotenie PR stratégií u mnohých firiem pripomínalo veštenie z magickej gule. Komunikácia s verejnosťou sa zakladala na najrôznejších oznámeniach a tlačových správach bez toho, aby bolo možné získať jasnú spätnú väzbu ich úspešnosti.

Dnes sa vývoj analytických softvérov značne posunul na jednoduchú a užívateľsky prívetivú úroveň. Aj napriek tomu však mnoho firiem zvažuje, či sa im investícia do takýchto nástrojov oplatí. Podrobná analýza veľkého množstva konkrétnych kľúčových dát je pritom tým najlepším nástrojom, ako v súčasnosti obstáť voči konkurencii.

Sledovanie dopadu PR stratégií je v roku 2022 úplne nepostrádateľnou súčasťou práce PR špecialistu. Hlavné sú predovšetkým základné údaje výkonnosti, ako napríklad povedomie o značke, úspešnosť na sociálnych sieťach či návštevnosť firemných webových stránok. Takéto a mnohé ďalšie informácie vám pomôžu vyhodnotiť, kde sú vaše silné a slabé stránky a vy tak môžete budovať funkčné komunikačné stratégie na pevných základoch.

Nezabúdajte na influencerov

Fenomén influencerov sa v posledných rokoch stal jedným z najúspešnejších komunikačných nástrojov. Ani rok 2022 sa bez nich, podľa predikcií, nezaobíde. Ide totiž o veľmi silnú základňu pokrývajúcu väčšinu sociálnych sietí, od mikroinfluencerov na TikToku až po osobnosti s miliónmi sledujúcich na Instagrame či YouTube. Pokiaľ sa na tieto mediálne kanály vaša spoločnosť doteraz nezameriavala, možno je najvyšší čas tento prístup zmeniť.

Mnoho tuzemských i nadnárodných spoločností dnes prestalo vsádzať na všeobecne známe tváre celebrít a začali sa skrze menej exponovaných influencerov infiltrovať do najrôznejších cieľových skupín. Ako sa v posledných rokoch ukázalo, táto stratégia skutočne funguje. Influencerom totiž môže byť takmer ktokoľvek s jasnými názormi a životným štýlom, s ktorým sa dokáže stotožniť veľká časť vašej cieľovej skupiny. Nemusí ísť o osobnosti s dosahom miliónov sledujúcich – dôležitá je dôvera fanúšikov a schopnosť stotožnenia sa s vašou značkou.

Výber správneho influencera však nie je jednoduchým krokom a vyžaduje starostlivú analýzu. Zdieľaný obsah a názory jednotlivých osobností sú plné najrôznejších drobných nuáns a tieto aspekty je potrebné dôkladne preskúmať, aby spolupráca s nimi nenarobila viac škody ako úžitku. Nájsť správneho influencera vám pomôže napríklad aplikácia Monitora, v ktorej nájdete tzv. influencer score a jednoducho si zobrazíte, kto má vo vašom odbore vplyv. Personálne zloženie PR tímu potom ideálne obohaťte o človeka s dobrým prehľadom v súčasných trendoch na sociálnych sieťach, ktorý dokáže rýchlo a správne zhodnotiť situáciu na trhu a vystavať účinnú PR kampaň.

Ako teda s týmto rokom pretrvávajúcim trendom v roku 2022 naložiť? Zamerajte sa na udržiavanie dobrých vzťahov s existujúcimi influencermi a nadväzovanie nových zaujímavých a kompatibilných kontaktov. Tieto osobnosti väčšinou nezastupuje žiadna agentúra a v rokovaní napr. s youtubermi je potrebná diplomacia i trpezlivosť. Spoľahnite sa na analýzu a pevné dáta, ale taktiež na svoju intuíciu. Buďte otvorení a nebojte sa osloviť aj viac známe mená.

Spoločenská zodpovednosť namiesto škandálov a kontroverzie

Posledné roky priniesli veľké spoločenské zvraty. Či už hovoríme o samotnej pandemickej kríze a jej spoločenských, politických či ekonomických následkoch, alebo o vnímaní širších aspektov ako napríklad globálne otepľovanie, či nedostatok a zdražovanie energií a materiálv. Všetky tieto udalosti je potrebné v PR stratégiách jednoznačne zohľadniť. Viac ako predtým je kladený dôraz na transparentnú, úprimnú a rovnocennú komunikáciu bez zbytočných škandálov a kontroverzií. Spotrebitelia skrátka chcú byť spájaní s tými správnymi značkami a vy ich musíte presvedčiť, že ste to práve vy.

Budovanie záujmu o celospoločenské problémy však nie je z krátkodobého hľadiska udržateľné. V mnohých ohľadoch je potrebné prehodnotiť existujúce postoje a nasmerovať komunikáciu novým smerom. Nejde o to premýšľať, ako komunikovať, ale čo v rámci súčasnej situácie naozaj zmeniť. Spotrebitelia vyžadujú konzistenciu a predovšetkým dôkazy, ktoré vaše sľuby uvádzajú v praxi.
A čo to všetko znamená pre vás ako PR špecialistu? Teraz je potrebné špecifikovať, aké problémy vašu komunitu najviac trápi a reagovať na ne. Pýtajte sa, aké etické otázky sú pre vás a pre vašich zákazníkov dôležité a čo môžete urobiť pre ich zlepšenie. Podporujte tie správne iniciatívy a počúvajte svojich zákazníkov. Prispôsobte sa novým pravidlám a hrajte podľa nich.

A co to vše znamená pro vás jako PR specialisty? Nyní je třeba specifikovat, jaké problémy vaši komunitu nejvíce trápí reagovat na ně. Ptejte se, jaké etické otázky jsou pro vás a pro vaše zákazníky důležité a co můžete udělat pro jejich zlepšení. Podporujte ty správné iniciativy a poslouchejte své zákazníky. Přizpůsobte se novým pravidlům a hrajte podle nich.

Ako s týmito radami na rok 2022 naložiť?

Skúste sa preorientovať. Pusťte k sebe nové výzvy, nebojte sa meniť zabehnuté spôsoby práce a vsádzať na súčasné spôsoby komunikácie. Sledujte novinky, analyzujte, držte sa v obraze a dajte o tom vedieť aj svojim klientom. Všetky vyššie spomenuté scenáre majú rovnakého menovateľa a tým je stávka na kvalitnú a kontinuálnu prácu. A predovšetkým nepodceňujte svoju zákaznícku komunitu. Je totiž neustále sofistikovanejšie a očakáva od vás rovnocennú hru. Ste na ňu pripravení?

Vyskúšať zadarmo
Využívajte dáta pre lepší prehľad o spoločenskom dianí. Vyskúšajte monitoring na 2 týždne zadarmo.