Menu

Pridávame sociodemografické informácie o čitateľoch najčítanejších médií v Čechách

Monitoru pre vás neustále zlepšujeme a sme veľmi radi, že vám teraz môžeme predstaviť našu poslednú novinku. U najčítanejších médií v Českej republike sa teraz zobrazujú aj sociodemografické informácie o čitateľoch vrátane ich návykov a napríklad aj volebného správania. Nová funkcia umožňuje lepšie spoznať vaše cieľové publikum a ľahšie plánovať a zacieliť komunikáciu.

Rozšírená funkcionalita ponúka sociodemografické údaje o čitateľoch 58 najčítanejších médií v Českej republike. Medzi najdôležitejšie ukazovatele patrí pohlavie, vek, vzdelanie, región i ekonomická situácia, avšak k dispozícii je aj rad vedľajších ukazovateľov ako počet detí, vlastníctvo auta, typ bývania, nákupné či volebné správanie. Sociodemografické údaje poskytuje spoločnosť Behavio Labs, ktorá stojí mimo iného za projektom Atlas Čechov.

“Dobre porozumieť svojej cieľovej skupine je pre nastavenie správnej komunikácie kľúčové. Vďaka dostupným sociodemografickými dátam môžu naši zákazníci lepšie vyhodnocovať a plánovať mediálne kampane, s detailnejšími vedomosťami o publiku a presnejším cielením aj šetriť svoje rozpočty,“ dodáva Tomáš Berger, CEO spoločnosti Monitora Media.

V uplynulých mesiacoch sme predstavili hneď niekoľko noviniek: monitoring sociálnych sietí, pokročilejšie meranie a analýzu, monitoring českých a slovenských podcastov a významné rozšírenie monitoringu televízie a rádia.

Vyskúšať zadarmo
Ešte Monitoru nepoužívate? Vyskúšajte si ju na 2 týždne zadarmo.