Menu

Zhrnutia článkov pomocou umelej inteligencie od OpenAI

Ako prví na trhu ponúkame sumarizáciu článkov pomocou umelej inteligencie. Nadväzujeme tak na nasadenie AI pri hodnotení najlepších mediálnych výstupov – TOP News, ktoré používame od leta minulého roka. Vďaka funkciám AI teraz používateľom ponúkame zhrnutia článkov v niekoľkých vetách – nie je potrebné čítať celý obsah alebo sa preklikávať zo správ do aplikácie.

Diskusiu o využívaní umelej inteligencie výrazne podporilo novembrové spustenie chatbota GPT, za ktorým stojí zakladateľ OpenAI Elon Musk. Chatbot funguje ako prediktívna umelá inteligencia využívajúca strojové učenie a komunikuje prostredníctvom dialógu. Dokáže tak odpovedať na doplňujúce otázky, priznať svoje chyby a vyvrátiť nesprávne predpoklady, a dokonca odmietnuť nevhodné požiadavky. Otvárajú sa tak úplne nové možnosti využitia umelej inteligencie v náš prospech.

Možnosti, ktoré ponúka OpenAI, teraz začleňujeme do našich funkcií. Vďaka funkciám umelej inteligencie teraz používateľom ponúkame zhrnutia článkov v niekoľkých vetách, čo výrazne urýchli spracovanie obsahu jednotlivých výstupov. Najskôr sa to prejaví v e-mailových správach, v ktorých budú TOP správy zhrnuté pomocou AI. Používatelia nemusia čítať celý obsah ani sa preklikávať zo správ do aplikácie.

Najväčším prínosom využitia umelej inteligencie je vyššia efektivita vyhodnocovania dát a úspora času našich používateľov, ktorí teraz dostanú prehľadné zhrnutie výstupov na jedno kliknutie,“ hovorí Tomáš Berger, generálny riaditeľ spoločnosti Monitora Media, a dodáva: „Technológia OpenAI je pre nás len jednou zo súčastí, v budúcnosti chceme čo najviac využívať vlastné vyvinuté riešenia a posúvať možnosti umelej inteligencie v monitoringu všade tam, kde to používateľom pomôže eliminovať opakovanú prácu.“ 

V minulom roku sme už úspešne nasadili vlastnú AI v rámci sekcie Top News a vyvinuli sme vlastný unikátny algoritmus, ktorý vyhodnocuje najlepšie mediálne výstupy, zrýchľuje a tiež automatizuje prehľad správ. Už viac ako rok v aplikácii funguje aj Entity – rozpoznávanie osobností, inštitúcií, značiek a miest v článkoch a ich prepojenie s Wikipédiou. Analytika našej monitorovacej aplikácie je tiež postavená na využívaní údajov umelej inteligencie.

Vo využívaní AI vidíme veľký potenciál a ešte tento rok pripravujeme niekoľko nových funkcií. Prvky AI by sa tak mali postupne premietnuť do všetkých funkcií spracovania údajov a obsahu, ktoré ponúkame – chceme sa viac posunúť od monitorovania médií k mediálnej inteligencii.

Vyskúšajte si to zadarmo
Zistite, ako funguje AI v našom riešení.